MTS Via Vai scheepvaart


Wist U dat MTS Via Vai Scheepvaart een Erkend Leerbedrijf is geworden?

De binnenvaart is een professionele bedrijfstak in het vervoer en vormt een belangrijke schakel in de logistiek van die landen, waar zich bevaarbare waterwegen bevinden. Goederen en personen worden over het water binnen de kustlijn vervoerd met binnenschepen. Bovendien wordt met versterkte binnenschepen met vracht buitenom gevaren in estuaire vaart. Tot de binnenvaart wordt ook de bruine vloot gerekend, die in charter passagiers vaart met historische bedrijfsvaartuigen.

Kijk op Marinetraffic om te zien waar de MTS Via Vai nu is.

Geschiedenis

De geschiedenis van de binnenscheepvaart in de lage landen bij de zee is even oud als die van de landen zelf. Vervoer over langere afstanden was economisch niet anders mogelijk dan per binnenschip. Ook in Nederland en België zijn voor dit doel de rivieren voor de scheepvaart beter geschikt gemaakt en zijn er veel kanalen gegraven, die de economie sterk hebben gestimuleerd. Bekende voorstanders waren Napoleon en koning Willem I, die beiden veel graafwerk in gang hebben gezet. De schepen werden eeuwenlang aangedreven door de wind, of getrokken door paarden en soms met menskracht. In de 19 e-eeuw kwamen er steeds meer stoomboten voor vracht en passagiersvervoer. De meeste lading werd tot de afschaffing van de evenredige vrachtverdeling in 1998 verkregen door onderhandeling en later door middel van de schippersbeurs. Met de verdere ontwikkeling van de binnenvaart kwamen ook steeds meer grote rederijen op.

Binnenschepen

Binnenschepen worden gebouwd volgens CEMT-klasse, dit is een indeling naar afmetingen van vaarwegen in West-Europa. De klasse-indeling is bepaald door de Conference Europenne des Ministres de Transport (vandaar de term CEMT-klasse). Van oudsher worden de schepen in de binnenvaart getypeerd naar de maximale afmetingen op een bepaalde vaarweg. Spits, Kempenaar, Dortmund-Eemskanaalschip, Rijn-Hernekanaalschip.

MTS Via Vai

Het efficiënt en betrouwbaar verschepen van lichte chemische en minerale producten kunt u aan Jan Knol en zijn gecertificeerde personeelsleden overlaten.

De MTS Via Vai is een dubbelwandig gecoat schip, Galvosil 1570 en coating van  Hempel.
De lading van de MTS Via Vai bestaat uit lichte chemie en minerale oliën.

Bevrachting: GEFO Hamburg