Bemanning

Naam                Voornaam    Functie     Rheinpatent Vaargebied  Marifoon  Radarpatent  ADN          VB/Dienstboekje
Knol Jan Schipper Ja Basel Ja Ja ADN-C + G Ja
Konrad Skoczylas Stuurman Nee Nee Nee Ja Ja
Wojciech Szwajyk Stuurman Nee Nee Nee Ja Ja
Radostaw Gabarkiewicz Stuurman Ja Mainz Ja Nee Nee Ja