Bemanning

Voornaam Achternaam Funtie Rheinpatent Vaargebied Marifoon Radar ADN VB Dienstboekje
                 
Jan Knol Schipper Ja Basel Ja Ja ADN-C+G Ja, Vaarbewijs
                 
Ben Schot   Schipper Ja Basel Ja Ja ADN-C+G Ja, Vaarbewijs
                 
Jordi Schot Stuurman met Patent Ja Basel Ja Ja ADN-C+G Ja, Vaarbewijs
                 
Radostaw Gabarkiewicz Stuurman met Patent Ja Mainz Ja Nee Nee Ja, Vaarbewijs
                 
Konrad Skoczylas Stuurman Nee Nee Nee Nee Nee Ja, Dienstboekje
                 
Wojciech Szwajlyk Stuurman Nee Nee Nee Nee Nee Ja, Dienstboekje
                 
Krzysziof Bednarczyk Stuurman Nee Nee Nee Nee Nee Ja, Dienstboekje
Jaysa  Knol Manager Nee Nee Nee Nee Nee Nee